Ranskan lainsäädäntö ja biopolttoaineet


Jaa tämä artikkeli kavereillesi:

Öljytuotteiden kotimaisen kulutusveron vähentämisen edistävien biopolttoaineiden määrän kasvu ja kyseisten tuotantoyksiköiden hyväksyntämenettelyjen lieventäminen

Huomautuksia: tämä artikla lisää tullikoodeksin 265 bis A: n mukaista kiintiötä sellaisten biopolttoaineiden tuotannossa, jotka hyötyvät kotimaisista öljytuotteiden veronalennuksista. Siinä säädetään myös mahdollisuudesta globalisaatiota saman toiminnanharjoittajan tuotantoyksiköiden hyväksynnästä.

Puhtaiden kasviöljyjen mittausten ilmeinen puuttuminen havaitaan.

I. KANSALLISEN KOKOONPANON VALITSEMINEN

Tämä artikkeli on sisällytetty Finance Bill 2005 jälkeen yksimielisesti kansalliskokouksen, muuttamista kollegamme Gilles Garrez, yleisesittelijä talousarvion ja useat kollegansa kansanedustajaa, jotka oli saanut hallituksen erittäin myönteisen lausunnon.

Tarkistuksen tarkoituksena oli kaksi:
- toisaalta lisätä 2005-järjestelmään biopolttoaineiden kokonaismäärää, joka hyödyttää öljytuotteiden sisäistä verovähennystä;
- toisaalta antaa luvan siirtää osan toimilupaa valmistavan yksikön myöntämästä hyväksymisestä toiselle hyväksytylle tuotantoyksikölle.

A. 2005 LISÄYS TAXY-KIINTEISTÄ BIOFUELITIEDOTUKSESTA

Artiklan tarkoituksena on kasvattaa 140.000-tonnia (jakaa etanolin tai kasviöljyjen perusteella kahteen sektoriin), 2005-kiintiö, biopolttoaineet, joille myönnetään kotimaisen kulutusveron vähennys öljytuotteet, joiden hinnat ovat tällä hetkellä hehtolitraa kohden:

- 33-euroja EMHV: lle *; 38 euroa ETBE *: lle; 37 euroa etanolia kohti.

Nykyiset hyväksynnät koskevat:
- 387.000 tonnia EMHV: tä; 219.000 tonnia ETBE; 103.000 tonnia etanolia.

Verokannustetun kiintiön korotus olisi siten noin 20%.

B. VALTUUTETTUJEN TUOTANTOJÄRJESTELMIEN TOIMITTAJAT

Artikkeli 265 bis A yläpuolella, Tullikoodeksin mukaan biopolttoaineiden tuotantoyksiköt hyötyä säädettyjä vähennyksiä kotimaisen kulutuksen veroa öljytuotteiden, on hyväksyttävä ministerin budjetti- kuultuaan yksi vastaa maatalouden puolesta nimityksistä muutoksenhakumenettelystä julkaistu virallisessa lehdessä Euroopan yhteisöjen.Tullihallinnon suostumuksella ehdotetaan, että toiminnanharjoittaja voi siirtää hänelle antamansa hyväksynnän yhdestä tuotantolaitoksesta toiseen.

Tämä toimenpide vastaa jalostamoiden pyyntöä, jonka kollegamme Alain Marleix mainitsi biopolttoaineita koskevassa kesäkuussa antamassaan mietinnössään 2004 (*) ja jonka hän katsoi olevan oikeutettu.

Itse asiassa, jos yhden tuotantolaitoksen tuotantolaitosten tuotanto hidastuisi tai pysähtyi, toisen yksikön tuotanto voisi kasvaa, jotta sallitun kokonaismäärän noudattaminen olisi mahdollista.

II. KOMISSION KANTA

Kaikki toimenpiteet, jotka todennäköisesti lisäävät biopolttoaineiden ranskalaista tuotantoa, jonka nykyinen taso on hyvin kaukana yhteisön tavoitteista, voidaan saavuttaa vain myönteisesti.
Toimijoille asetettujen ehtojen lieventäminen niiden hyväksyttyjen tuotantolaitosten hallinnoimiseksi on myös ajankohtainen säännös.
Kuitenkin, kuten esittelijä totesi äskettäisessä verotuksen kehittymisestä (*) antamassaan selvityksessä, Ranska on ainoa Euroopan maa, joka kieltää verotuksellisten etujen saamien tuotteiden määrän. (lukuun ottamatta Italiaa ja Ruotsia).

Kiinteitä kiintiöitä ei myöskään koskaan täysin kunnioiteta, mikä on ennakoitavissa oleva taloudellinen seuraamus, mikä todistaa järjestelmän malthusian luonteesta, jota on syytä uudistaa perusteellisesti.

Valiokunnan päätös: valiokunta ehdottaa tämän artiklan hyväksymistä ilman muutoksia.

* EMHV: Kasviöljyn tai "Diesterin" metyyliestereitä.
* ETBE: Etyylitertio-butyylieetteri: etanolin ja isobuteenin seos, maaöljytuotteiden jalostuksen jäännös.
* Tiedotusraportti nro 1622 (XII-laki).
* 52-numero (2004-2005).

Mukaan verkkosivuilla www.senat.fr


Facebook-kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *