Eubionet 3, Euroopan energiabiomassan kehittämisverkko


Jaa tämä artikkeli kavereillesi:

Le réseau européen « biomasse-énergie » se poursuit via EUBIONET III

Après deux premiers volets productifs (2002-2008), le réseau européen « biomasse-énergie » se poursuit au travers du projet EUBIONET III. Financé principalement par l’Union Européenne, dans le cadre du programme EIE (« Energie Intelligente – Europe »), le projet a débuté en septembre 2008, pour une durée de 3 ans. Coordonné par VTT Processes, Centre technique de recherches finlandais multidisciplinaire, le projet regroupe 19 organisations partenaires, nationales et européennes (AEBIOM – Association Européenne de la Biomasse, CEPI – Confédération de l’Industrie du Papier en Europe, CRA-W – Centre wallon de Recherches agronomiques pour la Belgique,
jne.).Tavoitteena on lisätä biomassan käyttöä energian tuotannon lähteenä Euroopassa, EUBIONET III -hankkeen henki voidaan tiivistää seuraavien päätavoitteiden avulla:

 • Tunnista erilaiset pullonkaulat kiinteiden ja nestemäisten biopolttoaineiden markkinoilla ja ehdottavat ratkaisuja
 • Analysoi biopolttoaineita käsitteleviä kansallisia ohjelmia
 • Analysoi raaka-aineiden saatavuutta eri jäsenvaltioissa, pääasiassa teolliseen jalostukseen ja maataloudesta peräisin olevaan biomassaan liittyvistä sivutuotteista
 • Tutki biopolttoaineiden hintojen osatekijöitä
 • Euroopan biopolttoaineiden markkinoiden edistäminen tarjonnan ja kysynnän mukaiseksi
 • On varmistettava raaka-aineiden saatavuus eri aloille (bioenergia, puuteollisuus, maatalous) tarpeiden mukaan ja kohtuullisin hinnoin
 • Ehdottaa eurooppalaisia ​​sertifiointihankkeita yhteistyössä alan toimijoiden kanssa
 • Edistetään biopolttoaineiden käyttöä herkistämällä
  riittävä määrä potentiaalisia käyttäjiä.

Tavoitteet saavutetaan saavuttamalla 6in suuret tehtävät, jotka edustavat bioenergia-markkinoiden kestävän luonteen eri puolia. Kaksi lisätehtävää on koordinoida hanketta ja levittää tuloksia asianomaisille sidosryhmille.

Hanke on todellakin interaktiivinen kaikkien bioenergia-alojen kanssa. Siksi on tunnistettu kohderyhmät (tuottajat, kauppiaat, yhdistykset jne.) Eriasteisilla Euroopassa. Niitä pyydetään konferensseihin, haastatteluihin tai pyöreän pöydän neuvotteluihin ja kuulemiseen. Niille tiedotetaan säännöllisesti hankkeen tuloksista. Loppujen lopuksi on siis koko monialainen eurooppalainen verkosto, joka näkyy päivänvalossa biomassan energian talteenotossa.

Projektin yleinen tausta, YVA-ohjelma

Le programme EIE, « Energie intelligente – Europe », représente l’initiative la plus importante de l’Union Européenne en faveur d’une utilisation efficace de l’énergie et de l’emploi des énergies renouvelables.

Toinen osa ohjelmasta kestää 2007: stä 2013: ään. Tämän 7-vuoden aikana 730 miljoonaa euroa kohdennetaan toimiin uusiutuvien energialähteiden tuottaman energian osuuden lisäämiseksi ja energiankäytön tehokkuuden parantamiseksi.

YVA-ohjelma on jaettu 4-toiminta-alueisiin:

 • efficacité énergétique et utilisation rationnelle de l’énergie (actions « SAVE »)
 • énergies renouvelables (« ALTENER »)
 • énergie et transports (« STEER »)
 • coopération avec les pays en développement (« COOPENER »).

Le projet EUBIONET III se situe dans le domaine des actions « ALTENER ». Celles-ci contribuent à accroître sensiblement l’utilisation des sources d’énergie renouvelables et à assurer le caractère
niiden markkinoista.

Mukaan: ValBioMag et EIA


Facebook-kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *