Belgia: Flanderin biopolttoaineet julkisessa liikenteessä?


Jaa tämä artikkeli kavereillesi:

VITO tutkii Filippiinien biopolttoaineiden ympäristövaikutuksia joukkoliikenteeseen ja huoltoautoihinFlanderin viranomaisten ympäristö-, luonto- ja energiaministeriön pyynnöstä VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) analysoi kolmen tyyppisen huoltoluokan kulutusta ja päästöjä puhdasta kasviöljyä (HVP) verrattuna B5-biodieseliä ja dieselpolttoainetta käyttäviin ajoneuvoihin.

Molempien kevyiden ajoneuvojen osalta HVP: n vaihtoehto on ympäristöä säästävä. HVP tuottaa vähemmän CO2: tä ja sen käyttö johtaa hiukkaspäästöjen huomattavaan vähenemiseen. Typpioksidipäästöt (NOx) säilyvät kuitenkin edelleen korkeina. Hiilimonoksidin ja hiilivetyjen määrä vaihtelee, mutta on paljon pienempi kuin voimassa olevat eurooppalaiset normit. 3e-ajoneuvolla 4 × 4-tyyppi, jossa käytetään biopolttoainetta, on negatiivinen ympäristötasapaino, joka johtuu todennäköisesti polttoaineen ruiskutusjärjestelmästä. Kaikilla kolmella ajoneuvolla VITO mitasi biopolttoaineiden korkeaa kulutusta (enintään 15% enemmän) kuin diesel.

Samanlaista tutkimusta suoritettiin flaamilaisen kuljetusliikkeen De Lijn -bussilla. HVP: n, dieselöljyn, biodieselin ja useiden biodieselsekoitusten kasvihuonekaasujen kulutusta ja päästöjä verrattiin yhdestä matasta. Kuten muillakin ajoneuvoilla, biopolttoaineiden osalta todettiin 15%: n ylimääräinen kulutus.

Biodieselin käyttö johtaa huomattavasti alhaisempaan CO2-päästöön kuin diesel. Hiilivety- ja hiukkaspäästöjen osalta biopolttoaineet ovat ympäristöystävällisempiä. Tutkijat ovat myös löytäneet dieselpolttoaineiden typpioksidipäästöjä verrattuna biopolttoaineisiin. Tämä tulos on ristiriidassa VITOn jo tekemien mittausten kanssa.

Il y a quelques années, De Lijn a transformé quelques autocars afin de les faire rouler à l’HPV. Cette étude doit conclure sur l’intérêt pour l’environnement d’un passage au biocarburant de l’ensemble des bus De Lijn. En mai 2008, la ministre Kathleen Van Brempt, avait suspendu l’utilisation des biocarburants pour les bus De Lijn suite à la polémique grandissante concernant l’impact environnemental du biodiesel. Elle avait déclaré que « les biocarburants ne seront réintroduits que lorsqu’il sera prouvé que leur production respecte l’environnement et qu’ils aident à combattre les émissions de gaz à effet de serre ».

HVP on geneerinen termi öljyistä, jotka tulevat siemenistä, jotka sisältävät öljyä, kuten rypsiä. Tämä öljy kylmävedetään siemenistä, suodatetaan ja on valmis käytettäväksi ilman lisäkäsittelyä. HVP: tä voidaan käyttää autojen, kuorma-autojen, traktoreiden ja alusten polttoaineena. Se on esilämmitettävä ennen käyttöä, tämä esilämmitys tapahtuu konversiosarjassa, joka sallii dieselmoottorin käydä HVP: n kanssa. Useimmiten biodieseliä sekoitetaan fossiilisella dieselillä, esimerkiksi biodieseli B5 sisältää 5% biopolttoainetta.

Flemish Institute of Technology VITO kehittää kestävää teknologiaa energian, ympäristön ja materiaalien alalla sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Se tarjoaa innovatiivisia ratkaisuja yritysten kilpailukyvyn lisäämiseksi ja antaa neuvontaa hallitukselle ja teollisuudelle strategisen politiikkansa asettamisessa. Hänen tutkimusintresseihin kuuluvat autoteollisuuden ja polttoaineiden teknologiat, ympäristötoksikologia, kaukokartoitus ja maapallon havainnointi. Ympäristönsuojelu, ilmastonmuutoksen vaikutusten hallinta ja energian ja raaka-aineiden järkevän käytön edistäminen ovat kaikkien instituutin hankkeiden ydin.

Lisätietoja: Vito.be et biopolttoaineiden foorumi

Lähde: BE Belgia


Facebook-kommentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *